Historie práskání bičem

PROGRAMY S BIČI
KALENDÁŘ
ČASOPIS
PARTNEŘI
KONTAKTY

BIČAŘSKÁ SETKÁNÍ SE SPOLKEM KELTOVINY
Historie práskání bičem

facebook spolku Keltoviny

LOGO SPOLKU   Spolek Keltoviny vznikl na podzim roku 2013 a funguje v Českých Budějovicích. Mezi hlavní aktivity, které provozuje, jsou projekty spojené s historií práskání bičem a výukou práskání bičem.
   Dále vydáváme stejnojmenný internetový časopis za pomoci autorů a redaktorů z celé republiky i zahraničí.


   Účastníme se řady kulturních akcí po celé ČR, například na Horním hradě (Hauenštejn), v muzeu lidových staveb v Kouřimi, na Historických slavnostech Jakuba Krčína v Třeboni nebo na FAJR - Festivalu Ohně a Meče v Amfíku Bukovina u Popovic či Art campu ve Volyni.
   S našimi přednáškami o historii práskání bičem jezdíme na řadu letních dětských táborů ale i do škol.

Na konci srpna jsme ve spolupráci s internetovým magazínem
Válečníci starých časů vydali článek s názvem Bič jako zbraň.

Miniškolička práskání bičem, internetový časopis, tvořivé kroužky

INFORMUJEME ÚČASTNÍKY NAŠICH PROGRAMŮ S BIČI,
ŽE V PRŮBĚHU JEJICH KONÁNÍ BUDOU Z NAŠÍ STRANY

(a také ze strany pořadatelů kulturních akcí)
pořizovány foto a video záznamy, které mohou být použity pro marketingové účely.

Spolek Keltoviny zpracovává osobní údaje na základě a v souladu
s dotčenými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - GDPR.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zajímá Vás, kde jsme všude byli?
Kde jsme byli naleznete na naší google mapě.USA    Anglie
   The Keltoviny association was founded in the fall of 2013 and operates in České Budějovice. Among the main activities it runs are projects related to the history of whip cracking and teaching whip cracking. We also publish an internet magazine of the same name with the help of authors and editors from all over the country and abroad.


Itálie
   L'associazione Keltoviny è stata fondata nell'autunno del 2013 e opera a České Budějovice. Tra le attività principali che gestisce ci sono progetti legati alla storia dello schiocco della frusta e all'insegnamento dello schiocco della frusta. Pubblichiamo anche una rivista Internet con lo stesso nome con l'aiuto di autori ed editori provenienti da tutto il paese e dall'estero.


Německo
   Der Verein Keltoviny wurde im Herbst 2013 gegründet und wirkt in České Budějovice. Zu den Hauptaktivitäten gehören Projekte zur Geschichte des Peitschenknallens und das Lehren des Peitschenknallens. Außerdem geben wir mit Hilfe von Autoren und Redakteuren aus dem In- und Ausland ein gleichnamiges Internetmagazin heraus.


Francie
   L'association Keltoviny a été fondée à l'automne 2013 et opère à České Budějovice. Parmi les principales activités qu'il gère figurent des projets liés à l'histoire du claquement de fouet et à l'enseignement du claquement de fouet. Nous publions également un magazine Internet du même nom avec l'aide d'auteurs et d'éditeurs de tout le pays et de l'étranger.


Polsko
   Stowarzyszenie Keltoviny zostało założone jesienią 2013 roku i działa w Czeskich Budziejowicach. Wśród głównych działań, które prowadzi, znajdują się projekty związane z historią łamania biczem oraz nauka łamania biczem. Wydajemy również pismo internetowe o tej samej nazwie z pomocą autorów i redaktorów z całego kraju i z zagranicy.


Maďarsko
   A Keltoviny egyesület 2013 őszén alakult, és České Budějovicében működik. Az általa működtetett fő tevékenységek közé tartoznak az ostorrepesztés történetével kapcsolatos projektek és az ostorrepesztés oktatása. Azonos nevű internetes magazint is kiadunk az ország minden tájáról és külföldről érkező szerzők és szerkesztők segítségével.


PISTOLNICKÁ SHOW, KOLT SHOW, WESTERN SHOW, PRÁSKÁNÍ BIČEM, KELTOVINY, KEJKLÍŘI, ŠERMÍŘI, SHOW S BIČI,
KOVBOJOVÉ, INDIÁNI, COUNTRY TANCE, LINE DANCE, PRODUKCE, DĚTSKÉ DNY, SLAVNOSTI, DALŠÍ PROGRAM, KULTURNÍ PROGRAM
BIČ, PISTOLE, ČERTI, POHÁDKY, RADAMBUK, SPOLEK, SDRUŽENÍ, KROUŽKY, KURZY, MINIŠKOLIČKA, DĚTI, MLÁDEŽ, ZÁBAVA
1999, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, škola